Är det garanti på begagnade bilar?

  • Ja, vi har en garanti som heter Bilmånsson 2 års garanti. Garantin ingår på begagnade bilar som är max fem år gamla räknat från första registreringsdagen och har gått mindre än 10 000 mil.

    Garantin är personlig och upphör därför att gälla om bilen byter ägare.

    Begagnade bilar med två års garanti

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback